Karlshus

Estetisk veileder for den urbane landsbyen Karlshus i Råde kommune

Tekst og bilder: Koi Fargestudio

HVORDAN SKAL SMÅBYEN KARLSHUS SIN IDENTITET FORSTERKES SAMTIDIG SOM DEN UTVIKLES?

Karlshus er et lite sted på veien til. På vei til Fredrikstad kanskje? Eller til Oslo. Stedet har en hovedgate mange kjenner til. Bygget på 60-tallet og ligner litt på en amerikansk småby. Det er kanskje ikke så rart, siden Råde kommune og Karlshus har hatt stor utvandring til “unaiten”. Flere har returnert, men mange har fortsatt familie i USA. Det er en stolthet i den nære tilknytningen og den er en del av lokalmiljøet. “Stripa” som er et elsket og mislikt navn på hovedgaten har et spesielt særpreg. Her er ingen kjedebutikker. De har det beste bakeriet i regionen, en blomsterhandel som får de aller fleste blomster- og hageinteresserte til å bråstoppe og kroa er et lokalt samnlingssted. Blant flere andre.

Handlegaten er hyppig brukt og har et særegent uttrykk. Dette har vi i Koi ønsket å videreføre til visjonene for “nye Karlshus”. Mesteparten av den eksisterende bebyggelsen skal rives og vil bli erstattet med noe nytt. Da er det viktig at Karlshus med sin sterke personlighet ikke skal forsvinne og at det nye blir enda et “hvor som helst”. Det viktigste i arbeidet med veilederen har vært å jobbe med Rådes eksisterende farge- og materialbruk, samt et fokus på stedets visuelle karakter og egenart. Dersom Råde skal beholde sitt småbypreget videre i utviklingen, er det viktig å ta stedet på alvor og sikre kvalitet og gode referanser i arkitekturen, forteller arkitekt i Koi, Nadia Buer Haugen.

EN ESTETISK VEILEDER GIR MULIGHET FOR Å REALISERE EN FELLES VISJON FOR ESTETISK STEDSUTVIKLING SOM FORENKLER PLANLEGGING FOR TOMTEEIERE OG UTVIKLERE.

Hensikten med den estetiske veilederen for Karlshus i Råde kommune er å legge til rette for en estetisk bærekraftig utvikling av Karlshus som urban landsby, med et mer kompakt klima- og miljøvennlig sentrum. Samtidig som Karlshus skal utvikles og moderniseres, skal områdets identitet og småbyfølelse bevares. Karlshus skal fremstå som hyggelig og idyllisk med landsby-urbane kvaliteter. Sentrum av Råde skal by på noe annet enn omkringliggende byer, med egen karakter, kvalitet og et bevart særpreg.

Veilederen skal fungere som inspirasjon og veiledning i designprosessen for valg av farger, materialer og estetiske grep i arkitekturen, med et overordnet fokus på å sikre at Karlshus’ identitet videreføres i utviklingen. Veilederen skal også fungere som et verktøy for beslutningstagere i avgjørelsesprosesser og byggesaksbehandling. Fargene og materialene som er valgt i veilederen er trygge og gode valg for arkitekturen i Karlshus, samtidig som den gir muligheter for kreativ frihet innenfor gitte rammer.

LOKAL FARGE- OG MATERIALPALETT, SÆRSKILTE ARKITEKTONISKE GREP, PARSELLERING, VOLUMOPPDELING OG FØRINGER FOR BALKONGER ER BLANT TEMAENE SOM GIS FØRINGER I VEILDEREN.

Den estetiske veilederen er et praktisk verktøy, som kan i mer detaljert grad enn en reguleringsplan, sikre ambisjoner og ønsker for den estetiske utviklingen av et område. Dette gir muligheten til å ta for seg estetiske prinsipper på en mer visuell og inspirerende måte enn øvrige planer gir rom for. I Karlshus estetiske veileder er den overdekkede planerte avsatsen (eller en “porch” på godt norsk) et godt eksempel på hvordan eksisterende karakter kan bygges videre på og foredles i ny bebyggelse. Videre er den urbande landsbyens fargeidentitet grundig beskrevet, og hvordan denne kan tas ut og kombineres i konkrete fasadepaletter. Dette er bare noen av temaene som kan beskrives i en estetisk veileder. For å lese gjennom hele Karlshus estetiske veileder, klikk HER.

OVERDEKKET PLANERT AVSATS

Som et grep for å tilføre småbyidyll til Karlshus
og definere næringslokalene i første etasje, skal sentrumsrekka få en planert avsats, ca et trinn opp, i forkant av fasadene med overdekke. Den overdekte avsatsen skal fungere som både uteservering, utstilling av varer for næringsaktørene og en hyggelig passasje for folk som er ute på handletur. I front blir det et lite trinn opp, mens det på sidene er ramper for rullestol og barnevogner. Den planerte avsatsen skal også benyttes til vareplassering
for handelsstanden og kan tilpasses forskjellige sesonger og høytider med dekor og belysning. Området vil inneha kvaliteter som kjøpesentre
ikke kan tilby, og skal virke innbydende for forbiapsserende. Den planerte avsatsen vil i tillegg bidra til å bryte opp volumene horisontalt.

POLITISK ENIGHET

Den estetiske veilederen skal nå på høring og revidert planforslag legges frem for behandling for utsendelse på en begrenset høring i tre uker sammen med estetisk veileder for Karlshus sentrum. Kommunedirektøren støtter forslaget i estetisk veileder.

Samarbeidet mellom Koi, kommuneadministrasjon og politikere i Råde kommune har vært konstruktivt og fruktbart. Det gode tverrpolitiske og kommuneadministrative samarbeidet i kommunen har vært en viktig suksessfaktor i prosjektet. Når veilederen blir godkjent, vil den bli et vedlegg til reguleringsplanen og godt verktøy for utviklere, arkitekter og saksbehandlerne hos planmyndighetene, som alle jobber for realiseringen av nye Karlshus sentrum – den urbane landsbyen.

Dersom du har spørsmål om estetiske veiledere, analyser og fargeplaner, kontakt arkitekt Nadia Buer Haugen eller kreativ leder Dagny Thurmann-Moe for mer informasjon.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Koi Fargestudio tilbyr fargerådgivning og utvikling av fargekonsepter. Hold deg oppdatert om alt som skjer i studioet ved å registrere deg.

Markedsføringstillatelser
KOI vil bruke informasjonen du gir på dette skjemaet for å komme i kontakt med deg og for å gi oppdateringer og markedsføring.

Vi bruker Mailchimp som vår markedsføringsplattform. Ved å klikke nedenfor for å abonnere, godtar du at informasjonen din vil bli overført til Mailchimp for behandling. LÆR MER OM MAILCHIMP'S PERSONVERNPRAKSIS HER.

Ta kontakt

Koi Fargestudio tilbyr fargerådgivning og utvikling 
av fargekonsepter. Bruk gjerne kontaktskjemaet eller send en 
e-post. Vi hører gjerne fra deg!

Adresse
Rådhusgata 11
0151 Oslo

Kontaktinfo
+4792014333
mail@koifargestudio.no

Meld deg på Kois fargenytt!

Nyhetsbrevet kommer i ujevn rykk og napp, mer etter innfallsmetoden og hvis vi har noe på hjertet, enn i en veldig fast form. Så vil du være med på litt ukentlig, månedlig eller kvartalsvise fargeinspo og samtale, synes vi det er stort stas!