Fargepalett fasade: Eger

KOI Fargestudio har oppdraget å fargesette hele Egerkvartalet. Målsettingen med prosjektet har vært å gi bygningene i kvartalet en fargepalett som følger fargesettingsprinsippene som ble fulgt på tiden de ble bygget, samtidig som fargene fungerer i samtiden og med hverandre. Fargestudioet har samarbeidet med Byantikvaren i utviklingen av fargepalettene.

 

 

Før

Kunde Promenaden Management
År 2020