Universell Utforming AS og KOI Fargestudio lanserer

Fargeveileder for skolebygg

Skolehverdagen påvirkes av hvordan skolen ser ut. Den nye fargeveilederen, «Farger og kontraster i skolebygg» viser hvordan bygg kan fargesettes slik at skoledagene blir bedre for elevene.

Last ned veilederen her

Det anbefales at veilederen skrives ut profesjonelt for korrekt fargegjengivelse.

– Skolebygg har de siste årene sett mer ut som sterile kontorbygg, dominert av flater i hvitt, grått og sort. Bygninger og rom må fargesettes med fokus på funksjon for brukerne, forklarer Dagny Thurmann Moe, kreativ leder i KOI Fargestudio som har utformet veilederen sammen med Universell Utforming AS. Arkitektkontorene Bølgeblikk Arkitekter, Spinn Arkitekter, interiørarkitektkontoret lark, samt Undervisningsbygg Oslo KF med flere har sittet i ressursgruppen for prosjektet. Veilederen er støttet med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kontraster, farge, fargetemperatur, materialer, lys og beplantning er elementer som spiller inn på hvordan vi har det i et rom.

Fargeveilederen skal hjelpe arkitekter og byggherrer som rehabiliterer eller prosjekterer skolebygg til å skape rom som målrettet tilrettelegger for funksjonen, samtidig som kravet til kontrastbruk ivaretas.

Det er på tide å rette mer oppmerksomhet mot material- og fargebruk. Fokuset har til nå vært på fysisk funksjonalitet, uten videre interesse for hvordan de estetiske valgene som blir tatt også påvirker byggenes funksjon. Et skolebygg skal tilpasses elevene og de forskjellige brukergruppene. Ulike rom stiller ulike visuelle krav, er budskapet i fargeveilederen.

“Det som gjør det spesielt viktig å ha en bevisst, målrettet fargesetting og fargeplan i en skolebygning, er at vi alle i stor grad blir påvirket av omgivelsene våre, men barn er særlig sårbare og mottagelige”, poengterer Thurmann-Moe.

— Vi blir bombardert med sanseinntrykk hver eneste dag og elever er ofte overstimulert. Dette gjør det særlig viktig å bruke farger som legger til rette for ro, overskudd og fokus i en læringssituasjon. Hvite vegger, som er standarden i dag, gjerne kombinert med sterk belysning er slitsomt for øynene og dermed også for hodet, sier fargerådgiveren.

“Vi ønsker å inspirere til bruk av farger som også tilfredsstiller krav til kontraster og bidrar til mulighet for likestilt deltakelse for alle som bruker skolebygg.” sier Trine Presterud, faglig leder i Universell Utforming AS.

Med det manglende fokuset på farger de senere årene, har kompetansen rundt dette feltet blitt redusert. Vi håper veilederen kan være til hjelp i kartlegging av eksisterende bygg og for prosjektering av nybygg. Veileder om farger og kontraster i skolebygg passer for arkitekter, rådgivere, leverandører, interiørarkitekter, eiendomsforvaltere, byggherrer, driftspersonell/vaktmestere, lærere og andre som ønsker økt kunnskap innenfor feltet.

Det anbefales at veilederen skrives ut profesjonelt for korrekt fargegjengivelse.

Last ned veilederen her

Meld deg på våre nyhetsbrev

Koi Fargestudio tilbyr fargerådgivning og utvikling av fargekonsepter. Hold deg oppdatert om alt som skjer i studioet ved å registrere deg.

Markedsføringstillatelser
KOI vil bruke informasjonen du gir på dette skjemaet for å komme i kontakt med deg og for å gi oppdateringer og markedsføring.

Vi bruker Mailchimp som vår markedsføringsplattform. Ved å klikke nedenfor for å abonnere, godtar du at informasjonen din vil bli overført til Mailchimp for behandling. LÆR MER OM MAILCHIMP'S PERSONVERNPRAKSIS HER.

Ta kontakt

Koi Fargestudio tilbyr fargerådgivning og utvikling 
av fargekonsepter. Bruk gjerne kontaktskjemaet eller send en 
e-post. Vi hører gjerne fra deg!

Adresse
Rådhusgata 11
0151 Oslo

Kontaktinfo
+4792014333
mail@koifargestudio.no

Meld deg på Kois fargenytt!

Nyhetsbrevet kommer i ujevn rykk og napp, mer etter innfallsmetoden og hvis vi har noe på hjertet, enn i en veldig fast form. Så vil du være med på litt ukentlig, månedlig eller kvartalsvise fargeinspo og samtale, synes vi det er stort stas!