Arkitektur

Samtidsarkitekturen har et stort, uutnyttet potensiale når det gjelder fargesetting. Flere tiårs fokus på materialenes egenart har skapt kjedelige og litt triste bymiljøer og tettsteder, uten lokal forankring eller interesse i å bevare det norske kulturlandskapet. Fokuset på materialitet i seg selv er ikke negativt, men det fungerer mer optimalt i bymiljøer i kombinasjon med god og variert fargebruk.

Barcode i farger

Målrettet fargebruk kan bidra til å skape mer harmoniske bymiljøer, ikke bare ved å knytte arkitektur fra forskjellige epoker sammen, men kanskje viktigst, skape en lunere, hyggeligere og mer vennlig stemning. I tillegg til dette kan målrettet fargebruk bidra til å fremheve en bygnings arkitektoniske kvaliteter og styrke dets personlighet og egenart. Samtidsarkitekturen egner seg meget godt til å fargesettes og tåler mye farge med sitt interessante og sterke formspråk.

Regjeringskvartalet i farger
Frognerhagan på Hamar. Arkitekt: Lie Øyen arkitekter Farger: Dagny Fargestudio

Ved fargesetting av fasader og urbane miljøer jobbes det vanligvis tett med arkitekt, utbygger og/eller kommune.