Arkitektur og urbane miljøer

Fargesettingsfilosofi

Fargestudioet jobber etter følgende målsettinger i sine fargesettingsprosjekter:

  1. Kaos vs monotoni: Skape harmonisk variasjon som hverken føles kaotisk eller monoton
  2. Orden og variasjon: Uttrykket skal ikke føles rotete, men variert og behagelig
  3. Organisert kompleksitet: Fargeplanene skal ha kompleksitet og sofistikasjon, men samtidig gi et rolig uttrykk
  4. Egenart: Enten skal et områdes identitet forsterkes og bygges videre på, ellers skal det utvikles en identitet for et område som mangler dette.

Fargestudioet har god erfaring med arkitektur fra forskjellige epoker, og utarbeider paletter og planer primært for områder med arkitektur fra 1700-2020-tallet.

Hva slags prosjekter?

Fargeplaner og fargepaletter urbane rom

I fargeplanleggingsoppdrag utarbeides en farge- og materialplan for et definert område. Det kan være et gatestrekk, en bydel, et borettslag eller andre definerte områder. Hensikten er å jobbe med områdets identitet og egenart, og samtidig sikre at bygningene står godt sammen. Planene inkluderer material- og fargehenvisninger.

Oppdragsgiver: Vanligvis kommune eller utbygger/byggherre

Fargeplan og fargepaletter nyutviklede områder

Større utbyggingsprosjekter med et større antall fasader som skal stå godt sammen. I disse prosjektene samarbeides det vanligvis tett med arkitekt. I enkelte prosjekter har arkitekt utviklet et fargekonsept, hvor fargerådgiver kommer inn og bistår med detaljering og valg av konkrete nyanser og materialer. I andre prosjekter er det ønsket at fargerådgiver utvikler fargekonsept. Prosjektene blir spesielt gode der arkitekt er en aktiv part i konseptutvikling.

Oppdragsgiver: Vanligvis utbygger/byggherre

Fargepalett enkeltbygg

Detaljert fargepalett for et enkeltbygg sin fasade. Ofte er fellesarealer som portrom og oppgang inkludert i prosjektet.

Nybygg

Fargepalett omfatter materialer og malte flater med produkthenvisninger. Samarbeider ofte tett med arkitekt i prosess.

Eksisterende bygg

Fargepalett med produkthenvisninger for malte flater evt andre flater/materialer som skal skiftes ut i renoveringsprosess.

Oppdragsgiver: Utbygger/byggherre, arkitekt, sameie, privatperson

Fargeplan sameie eller borettslag

I disse planene utarbeides det en detaljert fargeplan med farge- og produktreferanser for et eksisterende boligområde som vanligvis har kommet til en vedlikeholdsintervall. Disse prosessene kan for styret i det aktuelle sameiet/borettslaget føles krevende, siden det often kan være sterke meninger og følelser rundt fargevalg.

Oppdragsgiver: Styret i sameie/borettslag eller ansvarlig arkitekt

Hvorfor benytte seg av fagperson til fargeplanlegging?

Farger er ikke en del av dagens arkitektutdannelse, og er et naturlig område å hente inn særskilt ekspertise på. Det skandinaviske blå lyset er krevende å velge ut farger til, siden disse endrer seg i stor grad i løpet av sesonger og værforhold. Tett samarbeid med arkitekter oppleves svært positivt.

Målrettet fargebruk kan bidra til å skape mer harmoniske bymiljøer, ikke bare ved å knytte arkitektur fra forskjellige epoker sammen, men kanskje viktigst, skape en lunere, hyggeligere og mer vennlig stemning. I tillegg til dette kan målrettet fargebruk bidra til å fremheve en bygnings arkitektoniske kvaliteter og styrke dets personlighet og egenart.