Institusjoner

Fargebruken i offentlige rom er ofte steril og ukoselig. Skoler, sykehus, psykiatriske institusjoner og NAV-kontorer har alle en kontraeffektiv bruk av farge. Hvite eller grå vegger er som en tommelfingerregel mindre velegnede til å brukes i psykiatriske institusjoner, demenslandsbyer, skoler, kontorlokaler og sykehus.

En målrettet og effektiv bruk av farge i institusjoner skaper tryggere, mer vennligere omgivelser, legge til rette for læring og fremskynde rekonvalesens.

Ved fargesetting av institusjoner jobbes det vanligvis tett med arkitekt, utbygger, kommune eller andre aktører for optimalt resultat.