Kontor

I lang tid har et uniformt uttrykk vært rådende i interiører, både kommersielle og private. Oppskriften har vært rimelig smal og med få ingredienser, og særlig innenfor kontorestetikk; hvite vegger, tak, grå gulv, hvite kontorpulter og sorte skrivebordstoler. Gjerne jazzet opp med litt stål og glass. Som er interessant, når vi vet at hvite vegger er den fargen sliter mest med å konsentrere oss i over tid.

Dette er nå i ferd med å endre seg. Den største overordnede trenden, er, sammen med økt fokus på kvalitet og bærekraft, at trivsel blant de ansatte, bedriftens identitet og spesialtilpasset fargebruk blir viktigere og viktigere.

Hvem er kunden?

Vi jobber med en stor bredde av oppdragsgivere, fra mindre gründerselskaper til store konserner.

Hvilke prinsipper jobbes det etter?

Vi har som målsetting å skape kontormiljøer som er effektive og målrettede. Det vil si at fargebruken skal fremme ambisjonene man har for kontorlokalene. Vi jobber etter følgende prinsipper:

Fremgangsmåte og leveranse

Prosjektet starter med et oppstartsmøte. I dette møtet avklares oppdragsgivers ambisjoner og ønsker for kontorlokalene. Tilnærming og ønsker rundt fargebruk avklares og det er et mål å bli best mulig kjent med bedriften og få et inntrykk av de ansatte, personlighet og kompleksitetsgrad. Hva lokalene skal formidle, og hvordan skal det føles å være der. Fargekonseptet skal være varig, og ikke følge kortvarige trender.

På bakgrunn av dette utarbeides det et utkast til fargekonsept til avtalt tid. Konseptet inkluderer fargekoder med produktreferanser og kan også inkludere planløsning og forslag til møblering dersom dette er ønskelig. Etter første utkast, gjøres eventuelle justeringer før produktet ferdigstilles.