Privat bolig

Privat bolig

I lang tid har et uniformt uttrykk vært rådende i interiører, både kommersielle og private. Oppskriften har vært rimelig smal og med få ingredienser, og et raskt søk på finn.no, viser tusenvis av hjem som ser ut som om de har samme eier. Hvite eller grå vegger, hvit eller grå sofa, grå- eller hvitbeiset parkett, de samme grafiske plakatene på veggene, og kanskje en velplassert dansk designerstol. Det samme kan vi si om kontorlokalene; hvite vegger, tak, grå gulv, hvite kontorpulter og sorte skrivebordstoler. Gjerne jazzet opp med litt stål og glass.

Dette er nå i ferd med å endre seg. Den største overordnede trenden, er, sammen med økt fokus på kvalitet og bærekraft, at personlige valg og spesialtilpasset fargebruk blir viktigere og viktigere.

Hvem er kunden?

Vi jobber med en stor bredde av kunder, med forskjellig estetikk, stilsans, og ønsker og ambisjoner for sitt hjem. Det de har til felles, er at de ønsker en bolig som føles som et hjem, som ikke ser ut som alle andre og ikke ligner alle andres. Enkelte vil ha mye farger, mens andre vil ha det dust og forsiktig.

Fremgangsmåte

Når vi jobber med private hjem, starter prosjektet med en befaring, kombinert med intervju og behovsanalyse. Her er målsettingen å avdekke hva slags behov, ønsker og drømmer huseieren har for sitt hjem. Hva skal det formidle, og hvordan skal det føles å være der. Det blir også en gjennomgang av kundens fargeestetikk for å avdekke hva slags farger hun/han vil trives med over tid. Det er en målsetting å skape varige fargekonsepter, som ikke må oppdateres hver sesong eller annethvert år.

På bakgrunn av dette utarbeides det et utkast til fargekonsept. Kunden får så 1-2 runder med justeringer, før ferdig konsept leveres med fargepaletter til hvert enkelt rom som inkluderer produkthenvisninger.

Hvor lang tid tar det?

Timebruk på et slikt oppdrag kan variere ganske sterkt, avhengig av hvor mange flater og produkter som skal fargesettes, men også størrelsen på boligen. Et prosjekt tar vanligvis et sted mellom 15-50 timer.

Timebruk øker med antall elementer det skal settes farge på, og også kompleksiteten i fargebruken. Mens enkelte kunder er ute etter farge på tak, vegg, listverk, ønsker andre mer helhetlige løsninger, som også inkluderer kjøkken, bad, møblering og forslag til konkrete produkter.

Hva får du?

En ferdigstilt fargekonsept leveres digitalt, og inneholder fullstendige fargepaletter (med hoved- aksent- og kontrastfarger), og produktreferanser til de flater og møbler som er avtalt.

Ved fargesetting av private boliger jobbes det vanligvis tett med huseier, men også arkitekt eller interiørarkitekt i de tilfellene disse er involvert.

Når kan du få hjelp?

På grunn av stor pågang må det påregnes ventetid.