Fargekonsept institusjon: Signo Conrad Svendsen – avlastningshjem for døvblinde barn

For oppdragsgiver har det vært viktig at institusjonen føles som et hjem, trygt og koselig for barna som bor der periodevis. Her kommer farger og materialer inn som en viktig faktor. I tillegg til farger, har det vært veldig viktig å møblere institusjonen som et hjem – og unngå alt som kan minne om kontormøbler.

Foto: Birgit Fauske

 

Kunde Signo Conrad Svendsen
År 2020