I disse dager er utbyggingen av boligene på Ladderudløkka på Råholt i Eidsvoll kommune i gang. Opp fra jorda spretter leiligheter og rekkehus med en helt unik fargeidentitet og et arkitektonisk særpreg. Bak prosjektet står en utbygger som virkelig har satset.

Boligprosjektet på Ladderudløkka er et resultat av et tverrfaglig samarbeid mellom Derlick Arkitekter, landskapsarkitekt fra Norconsult, utbygger i-Bolig – og KOI Fargestudio.

Å skille seg ut

Prosjektselger i i-Bolig, Hanne N. Breen var ute i mammaperm ved oppstarten av boligprosjektet på Ladderudløkka, og opplevde at hun plutselig fikk et nytt, kjærkomment barn i fanget da hun var tilbake i jobb.

– Dette prosjektet har på en måte blitt barnet vårt, ettersom det har vært så nytt og spennende. Det å fargesette et helt nytt boligfelt, kontra det å jobbe i en gammel type stil der en følger det som er gjort tidligere, er helt nytt for oss. Det at firmaet vårt har en lokal tilhørighet til Råholt og Eidsvoll, gjør at en legger litt ekstra i potten.Og det har gitt resultater. Dette er et prosjekt som skiller seg ut, sier Breen entusiastisk.

Den store, grønne løkka

Ladderudløkka strekker seg over et stort, grønt jorde, og er delt opp i fire områder: Fruktløkka, Akebakken, Sandland og Parsellhagen. Her er ingen grå, monotone farger, men gul-, rosa- og rødtoner. Hvordan har dette blitt et så usedvanlig flott prosjekt?

– Suksessfaktoren her er en utbygger som virkelig har ønsket å investere i det å skape et godt bomiljø som også er pent å se på. Arkitekten har tegnet et utrolig detaljert og flott prosjekt, og landskapsarkitekt har laget et fantastisk utekonsept. Alt dette bidrar til at dette har vært et usedvanlig gøy prosjekt for oss å jobbe med, sier daglig leder i KOI Fargestudio, Dagny Thurmann-Moe.

Variasjon og identitet

Sivilarkitekt, partner og faglig leder i Derlick Arkitekter, Susanne Pettersen forteller at de særlig er opptatt av det sosiale aspektet på alle plan i alle prosjektene de gjør. Ambisjonen har vært å få til et variert nabolag, der leiligheter og rekkehus skal blandes sammen.

– Intensjonen med å sammenblande ulike typologier (leiligheter og rekkehus) og ulike størrelser på boenhetene innenfor ett og samme område har vært å gi et sosialt mangfold og et variert og rikt nabolag. Dette vil gjenspeiles i bebyggelsen og det arkitektoniske uttrykket. Stikkordene har vært variasjon og identitet innenfor et samlet fellesskap – sosialt og arkitektonisk, forteller Pettersen.

Bebyggelsen er orientert rundt hver sin grønne lunge med hver sin identitet. Intensjonen er at de skal supplere hverandre og bidra til et opplevelsesmessig mangfold og et helhetlig nabolag.

Landskapsarkitekt Ida Karoline Andresen fra Norconsult berømmer spesielt de ulike løkkene som hun synes bidrar til luft mellom byggene, samt stien som gjør det mulig å vandre rundt og gjennom alle de forskjellige områdene.

– Når du går gjennom Ladderudløkka, skal du få en opplevelse av at du går gjennom forskjellige tematikker. Vi har også vært opptatt av å få inn en årstidsvariasjon ved valg av beplantning, og har brukt mye vårløk for å få farger og dynamikk gjennom året. Da er det hele tiden noe som skjer, forteller Andresen.

Farger som løfter

For Derlick arkitekter har fargebruken vært en viktig del av konseptet allerede fra start. I den anledning la hun frem et forslag for i-Bolig: prosjektet hadde behov for et fargerikt preg, signert KOI.

– Ettersom fargebruk var en viktig faktor for å underbygge det overordnede konseptet om variasjon og identitet, var det utrolig verdifullt å få profesjonell bistand fra KOI som har bidratt til å styrke prosjektet enda mer. i-Bolig har fra dag én vært veldig bevisste på at de ønsket å videreutvikle prosjektet slik intensjonen vår også har vært; et prosjekt med en tydelig identitet som kan skille seg ut som noe positivt i markedet, forteller Pettersen.

Landskapsarkitekten kan si seg enig i entusiasmen over å få inn en ekstra kreativ part i planlegging og utforming av konseptet.

– Jeg er veldig glad i farger selv, og har brukt KOIs fargepalett som mal for videre valg av utemøbler og detaljer i uteområdet. Sykkelstativene er i samme fargekode som byggene. Vi har også brukt Asak Miljøstein og fargepaletten som KOI har utviklet sammen med dem, sier Andresen

– Markedet er nok mer klar for farger enn vi tror

Foreløpig har salget av det første boligområdet på Ladderudløkka, «Fruktløkka» gått over all forventning, ifølge prosjektselger Hanne N. Breen. Av 23 enheter i førstetrinnet som er lansert, er det kun 4 enheter igjen.

Blant dem som har kjøpt boligene, er både førstegangskjøpere, småbarnsfamilier, enslige og godt voksne representert. Det mener Breen skaper et godt bomiljø, og har Derlick arkitekter å takke for utformingen av boligene som hun mener er med på å tiltrekke ulike kjøpergrupper. I tillegg er hun overbevist om at fargene har noe å si.

– Det har jo vært litt etterspurt den siste tiden, at man er litt lei av disse grå, ensfargede boligene. Vi ser dette på utbyggingsprosjekter at det er de samme fargene som går igjen hele tiden, for vi tror at det er det markedet ønsker. Det er ikke alltid man tør å ta den sjansen å bruke farger, men vi skal ikke undervurdere markedet heller. Markedet er nok mer klar for farger enn vi tror, sier Breen.

Daglig leder i i-Bolig, Bjørn Martin Akre tror også fargene er kommet for å bli.

– Jeg tror at fargesetting på en mer gjennomtenkt måte blir mer og mer aktuelt i fremtiden fordi kommunen som behandler disse byggesakene, virker mer opptatt av estetikk og uttrykk i slike boligfelter nå enn det de har vært tidligere. Og da kommer det også krav fra offentlige myndigheter om gjennomtenkte løsninger. Vi ser i enkelte reguleringer av leiligheter og rekkehus, at det blir sagt noe om farger, så jeg tror det er kommet for å bli, sier Akre.

Bebyggelsen er orientert rundt hver sin grønne lunge med hver sin identitet. Intensjonen er at de skal supplere hverandre og bidra til et opplevelsesmessig mangfold og et helhetlig nabolag.

Prosjektet får oppmerksomhet i mediene. Les mer om saken i Romerikes Blad.

Les mer

Meld deg på våre nyhetsbrev

Koi Fargestudio tilbyr fargerådgivning og utvikling av fargekonsepter. Hold deg oppdatert om alt som skjer i studioet ved å registrere deg.

Markedsføringstillatelser
KOI vil bruke informasjonen du gir på dette skjemaet for å komme i kontakt med deg og for å gi oppdateringer og markedsføring.

Vi bruker Mailchimp som vår markedsføringsplattform. Ved å klikke nedenfor for å abonnere, godtar du at informasjonen din vil bli overført til Mailchimp for behandling. LÆR MER OM MAILCHIMP'S PERSONVERNPRAKSIS HER.

Ta kontakt

Koi Fargestudio tilbyr fargerådgivning og utvikling 
av fargekonsepter. Bruk gjerne kontaktskjemaet eller send en 
e-post. Vi hører gjerne fra deg!

Adresse
Rådhusgata 11
0151 Oslo

Kontaktinfo
+4792014333
mail@koifargestudio.no

Meld deg på Kois fargenytt!

Nyhetsbrevet kommer i ujevn rykk og napp, mer etter innfallsmetoden og hvis vi har noe på hjertet, enn i en veldig fast form. Så vil du være med på litt ukentlig, månedlig eller kvartalsvise fargeinspo og samtale, synes vi det er stort stas!