Fargekonsept fasade: Regjeringskvartalet

Les om fargesettingen av regjeringskvartalet på Aftenposten.

Samtidsarkitekturen lider under mangelen på sofistikert og gjennomtenkt bruk av farge. Vi får byer og tettsteder som er totalt fargeløse, og vårt kulturlandskap er kastet på dynga. Da boken «Farger til folket!» ble utgitt januar 2017, var det bildet nedenfor av et fargesatt barcode som fikk mest publisitet. Bildet har også vært med på 30-40 foredrag i løpet av året rundt omkring i Norge, og de vanligste kommentarene til bildene er «…men hvorfor gjorde de det ikke slik..?». Folk blir litt i stuss. Det er selvsagt også deltagere som liker barcodes grafiske, skulpturelle gruppeform, men de er i sterkt mindretall.

Folk flest foretrekker den fargelagte varianten. Den fremstår som vennligere, hyggeligere og med en varmere atmosfære. Siden fokuset på farger og dens evne til å være stemningsskaper virker fraværende i moderne byutvikling, har vi på eget initiativ valgt å fargesette de foreløpige skissene av det nye regjeringskvartalet. Dette for å legge fokus på viktigheten av god og målrettet bruk av farge i våre mer og mer fargeløse byer.

Barcode i Oslo fargesatt for boken Farger til folket!

Et fargeløst regjeringskvartal
Team Urbis med sitt forslag Adapt vant konkurransen om å tegne det nye regjeringskvartalet. Både konkurransen, prosessen og vinnerforslaget har måttet tåle mye kritikk, noe som ikke har med det vinnende teamet å gjøre, men volum og antall arbeidsplasser som er skviset inn på et ganske lite område. Selve arkitekturen skal ikke kommenteres, men at det blir massivt og kompakt, det er det ingen tvil om.

Anemisk og livløs fargepalett
Men fargene, de får ikke passere uten kommentar, og på eget initiativ har vi laget et forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet kan fargesettes. Regjeringskvartalet og den mye omdiskuterte høyblokka (og den kanskje enda mer omdiskuterte y-blokka (som det må sies formmessig er mer interessant enn den kjedelige høyblokka)) har blitt et symbol på den store tragedien/terrorangrepet som skjedde sommeren 2012. Vi har i prosessen med fargesettingen tenkt at det derfor er spesielt viktig at det nye regjeringskvartalet formidler det motsatte av død – men heller feirer livet og viser både styrke og optimisme.

Team Urbis’ foreløpige fargepalett for det nye regjeringskvartalet er livløs, steril og kald. Den harmonerer heller ikke på noen som helst måte med den eksisterende arkitekturen og spiller på kontrast fremfor harmoni.

Forslag fargepalett: Varme, trivsel og hygge

De grønne nyansene «snakker» med Deichmanske bibliotek som ligger i umiddelbar nærhet. Høyblokka har fått en varm brunbeige nyanse. Da vi utviklet fargepaletten, ønsket vi å trekke inn fargene på bygningene i nabolaget, slik at de nye byggene får en slags familiaritet med de gamle. Når form er kontrasterende (det kan sies om flere av bygningene, det er mange epoker representert), kan farge være et harmonerende grep.

I fugleperspektiv ser nybyggene ganske monumentale ut i forhold til den eksisterende arkitekturen, men glir bedre inn i omgivelsene ved hjelp av fargene.
Basarhallene blir spesielt påvirket av det nye kvartalet, og her har det vært viktig å prioritere en farge som spiller på lag med det klassiske bygget.

Kontrasten mellom samtidsarkitekturen og den klassiske blir mer behagelig ved hjelp av en gjennomtenkt fargepalett. Byggene på venstre og høyre side av basarhallene har fått fasader med to nyanser av samme farge. Det grønne bygget til venstre har fått en mørkere nyanse av grønt på gateplan, for å bryte opp den store fasaden, men også for å fremheve Picassos kunstverk fra Y-blokka. Bygget på høyre side har fått to nyanser av terracotta, også for å bryte opp fasaden.

Fargen på høyblokka er originalt grå, men har ingen egenverdi, annet enn antikvarisk.

En by bør ikke bli et museum for arkitektur, men heller rom for trivsel og ro. Gode og vennlige byrom bør prioriteres foran ønsket om å bevare eksempler på en arkitektonisk epoke. Vi har derfor gitt høyblokka en varm brunbeige nyanse, som spiller godt mot terracottafargen på det asymetriske bygget til venstre og den ellers eksisterende arkitekturen.

Last ned billedmateriell
For høy- eller lavoppløslige bilder av det fargesatte regjeringskvartalet, klikk her.

Ved bruk skal disse krediteres Dagny Fargestudio foto: Team Urbis/Statsbygg. Fargemanipulasjon photoshop: Dagny Fargestudio / Mari Bergan.

For de originale, ikke fargesatte bildene, klikk her.

Kunde Dagny Fargestudio
År 2018